Zveza Sožitje je v septembru izdala sedem publikacij, ki so napisane v lahkem branju in imajo skupno več kot 300 strani.

To so Življenje ženske, Življenje moškega, Ljubezen in spolnost, Nosečnost, Porod, Ginekološki pregled in Spolno nasilje.

Publikacije predstavljajo osebam z motnjami v duševnem razvoju možnost za dostop do osnovnih informacij o spolnosti, odnosih, spolnem življenju in zdravju. Vse publikacije so napisane v njim prilagojenem jeziku, kar bo prispevalo k večji samostojnosti in jim omogočilo lažjo udeležbo v dogajanju, ki se tiče njih in njihovega počutja. Format lahkega branja pomeni, da so besedila lažje razumljiva in s tem dostopna vsem osebam s težavami branja. Vse publikacije so prosto dostopne  s klikom  na http://www.zveza-sozitje.si/pal4youth-2018-2020.html)