VABILO!

Sklicujem redni letni občni zbor članov društva SOŽITJE Škofja Loka,

ki bo v četrtek  28.3.2024 ob 17 uri

v večnamenskem prostoru društva SOŽITJE, Kapucinski trg 8.

Dnevni red:

 1. Pozdrav udeležencem
 2. Izvolitev predsedstva občnega zbora
 3. Izvolitev verifikacijske komisije
 4. Izvolitev zapisnikarja/ce
 5. Poročilo predsednika društva za leto 2023
 6. Finančno poročilo za leto 2023 (Suzana Kušar)
 7. Poročilo nadzornega odbora (g. Gorazd Justin)
 8. Poročilo verifikacijske komisije
 9. Poročilo disciplinske komisije – Rafko Rakovec
 10. Poročila vodij odborov:

    – odbor za prireditve: ga. Anica Šubic

    – odbor za šport: ga. Brigita Markun

    – uredniški odbor: ga. Andreja Žontar

    – klub staršev: ga. Anka Medja

    – gospodarski odbor: g. Marko Mohorič

 1. Razprava na poročila
 2. Plan za leto 2024 in finančni plan za leto 2024
 3. Volitve 2024 – 2028
 4. Vprašanja in pobude

Z lepimi pozdravi!

Predsednik društva: Marko Mohorič