VABILO

Sklicujemo redni letni občni zbor članov društva SOŽITJE Škofja Loka, ki bo
v torek 23.6.2020 ob 18.00 uri
v večnamenskem prostoru društva SOŽITJE, Kapucinski trg 8.

ZARADI NEZMOŽNOSTI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTNE RAZDALJE MED ČLANI JE PRIPOROČLJIVA UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Dnevni red:
1. Pozdrav udeležencem
2. Izvolitev predsedstva občnega zbora
3. Izvolitev verifikacijske komisije
4. Izvolitev zapisnikarja/ce
5. Poročilo predsednika društva za leto 2019
6. Finančno poročilo za leto 2019 (Suzana Kušar)
7. Poročilo nadzornega odbora (g. Gorazd Justin)
8. Poročilo verifikacijske komisije
9. Poročilo disciplinske komisije (ga. Polona M. Kalan)
10. Poročila vodij odborov:
– odbor za prireditve: g. Boštjan Bernik
– odbor za šport: ga. Barbara Tušek
– uredniški odbor: ga. Andreja Žontar
– klub staršev: ga. Anka Medja
– odbor za obiske na domu: g. Marko Mohorič
– gospodarski odbor: g. Marko Mohorič
11. Razprava na poročila
12. Plan za leto 2020 in finančni plan za leto 2020
13. Volitve 2020-2024
14. Vprašanja in pobude

Prosimo, da se ga udeležite v čim večjem številu!

Z lepimi pozdravi!

Predsednik društva: Marko Mohorič