Sožitje na grajskem vrtu

Razvoj in pilotna izvedba novih programov za člane društva Sožitje, s katerimi bodo pridobili nova znanja in izkušnje v sodelovanju z lokalno skupnostjo ter hkrati možnosti za večje vključevanje v lokalno okolje.

Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Škofja Loka deluje na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri že od leta 1968. Društvo si prek različnih aktivnosti prizadeva, da bi otrokom in odraslim z motnjami v duševnem razvoju zagotovilo kakovostno, smiselno in polno življenje, ki temelji na enakopravnosti in neodvisnosti. Prek svojih aktivnosti si prizadeva za vse večjo vključenost svojih članov v družbo ter hkrati za čim boljšo »opremljenost« članov z raznimi znanji in veščinami, ki jim bodo koristili v življenju. Zato iščejo nove programe, ki bi jih njihovi člani lahko izvajali in s katerimi bi povečali njihovo vključenost v lokalno skupnost.

Društvo Sožitje, Razvojna agencija Sora, Loški muzej Škofja Loka in Občina Škofja Loka smo prepoznali potencial območja zaprtega grajskega vrta kot skupnostne površine, kjer bi člani društva Sožitje lahko izvajali različne programe, od vzdrževanja grajskega vrta do predelave zelišč in dišavnic grajskega vrta v izdelke. Ob izvajanju novo razvitih programov bodo člani društva Sožitje pridobivali osnovno znanje vrtnarstva, delovne izkušnje ter občutek odgovornosti ter samozavesti ob zavedanju, da s svojim delom pripomorejo k boljši lokalni skupnosti. Hkrati bodo programi pripomogli k ozaveščanju lokalne skupnosti o sposobnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju ter s tem povečali njihovo vključenost v lokalno okolje.

 

Aktivnosti:

 • razvoj programov za osebe z motnjami v duševnem razvoju (OMDR),
 • vzpostavitev pogojev za izvajanje programov za OMDR,
 • pilotne izvedbe razvitih programov,
 • vključevanje OMDR v širše lokalno okolje.

Glavna nit projekta je razvoj programov za večjo vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje.

Glavni namen operacije:

Glavni poudarki projekta so razvoj in pilotna izvedba novih programov za člane društva Sožitje, s katerimi bodo pridobili nova znanja in izkušnje v sodelovanju z lokalno skupnostjo ter hkrati možnosti za večje vključevanje v lokalno okolje.

 

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 75.839,44 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.911,20 €

 

Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Rezultati operacije:

Faza 1:

 • program zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic,
 • 2 programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic (izdelava mil, ki vsebujejo zelišča in dišavnice grajskega vrta, izdelava recikliranega papirja za embalažo mil),
 • program za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje,
 • izobraževanje za mentorje delavnice izdelave mil,
 • izobraževanje za mentorje delavnice izdelave recikliranega papirja,
 • vzpostavljeni pogoji na grajskem vrtu za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic,
 • kupljena oprema za grajski vrt zelišč in dišavnic,
 • kupljeno vrtno orodje za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic,
 • kupljena oprema za izdelavo mil,
 • kupljena oprema za izdelavo recikliranega papirja,
 • kupljena oprema za izvajanje programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje: fotoaparat,
 • obveščevalna tabla projekta na grajskem vrtu,
 • članek v lokalnem časopisu,
 • objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih projektnih partnerjev.

Faza 2:

 • pilotna izvedba programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic,
 • pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava mil,
 • pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava recikliranega papirja,
 • pilotna izvedba programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje,
 • razstava v Galeriji Ivana Groharja,
 • posnet video, predstavljen na razstavi, objavljen na spletnih straneh, družabnih omrežjih,
 • katalog razstave in projekta,
 • oblikovana grafična podoba izdelka (milo v reciklirani embalaži),
 • pridobljena ocena o varnosti izdelka (za dve vrsti mil),
 • predstavitev projekta in izdelkov razvitih programov na eni lokalni prireditvi,
 • tri tematska srečanja na grajskem vrtu,
 • tri dogodki za širšo javnost,
 • objava v lokalnih medijih.