Spoštovani člani in podporniki društva Sožitje Škofja Loka

Ali ste vedeli, da lahko delovanju našega društva pomagate tudi s 1% dohodnine, odmerjene po zakonu, ki nam pomaga uresničevati cilje našega društva, ki združuje invalidske, humanitarne in prostovoljne osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove starše, strokovne delavce, simpatizerje in podpornike.

Vsakemu davkoplačevalcu je namreč dana možnost donacije v dobrodelne namene, brez da bi vas to kaj stalo. Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine, nismo v ničemer prikrajšani. Toda, če tega ne namenimo nikomur, gre ta 1% od odmerjene dohodnine v proračun RS.

Kako to storimo?

V obrazec, ki je v prilogi, dopolnite z vašimi podatki, tabelo smo že dopolnili s podatki društva Sožitje, v stolpec odstotek pa morate vpisati odstotek, ki nam ga namenjate (največ 1 % dohodnine), ter se spodaj podpišete.

Izpolnjen obrazec lahko oddate po pošti na naslov:

FURS

Koroška cesta 21

4001 Kranj

 

Obrazec lahko prinesete v pisarno našega društva, lahko ga oddate vozniku kombija, ki vozi vašega otroka.

Važno je, da to storite do 31.12.2021.

Vešči elektronskega poslovanja, to lahko storite na povezavi:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Za vaša vprašanja smo na voljo v pisarni društva, ali po telefonu 04 / 620 80 22 (uradne ure so v ponedeljek in sredo od 9h do 12h).

Hvala!

Marko Mohorič, predsednik

Društva Sožitje Škofja Loka

Spodaj vam je na vpogled obrazec za donacijo  dela dohodnine društvu Sožitje.

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

____________________________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

____________________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

____________________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

 

 

FURS, KRANJ

____________________________________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)

 ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
DRUŠTVO SOŽITJE ŠKOFJA LOKA 2 6 4 6 5 1 7 5

 

 

 

 

V/Na _____________________, dne_________________

 __________________________
podpis zavezanca/ke

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov,  ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij.

Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto je tudi Društvo SOŽITJE Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Kapucinski trg 8,4220 Škofja Loka. Davčna št.: 26465175.  Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate v pisarni društva, ki bo poslalo na pristojni davčni urad. Ta obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani na naslovu https://www.sozitje-skofjaloka.si/. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.