Društvo Sožitje Škofja Loka je letošnji dvodnevni izobraževalni vikend seminar, kljub številnim omejitvam s korona virusom uspelo izvesti v Thermana Laško. Glede na vse omejitve so nam tudi iz term omejili število udeležencev na 50. Kljub temu se nas je zaradi velikega interesa na začetku prijavilo 54 oseb, kasneje pa se je zaradi nekaj odpovedi število zmanjšalo na 44 udeležencev., ki so izpolnjevali PCT pogoj.

Odhod je bil predviden z avtobusom v petek 26.12.2021 ob 9 uri in sicer smo zaradi zagotavljanja varnih zdravstvenih  pogojev, pred vstopom v avtobus, opravili HAG test za vse udeležence. Tako smo se brez  zadržkov in dvomov podali na pot. Na pot smo se podali tudi s kombijem že zaradi tistih oseb, ki jim avtobus predstavlja preveliko gibalno oviro za vstop in zaradi mobilnosti na samem kraju, saj nam avtobus zagotavlja samo prihod in odhod.

Prihod  je bil najavljen  od 12 – 13 ure v termah Laško. Zaradi korektnega odnosa term so nas ob prihodu že čakale sobe in možnost uporabe bazenov. Z velikim veseljem smo izkoristili ponujeno.

V soboto 27.11.2021 in nedeljo 28.11.2021 smo ob 10 uri izvedli  obvezni predavanji:

  • Preoblikovanje stališč – Tomaž Bratuš
  • Psihosocialna obravnava za starše/skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju v izvedbi društva Sožitje, predavateljica je članica društva ga. Katarina Podnar.

Glede na velikost dvorane so se predavanj lahko udeležili vsi starši/skrbniki z uporabo mask. V času predavanj so varuhi zagotovili varstvo za vse OMDR-je. Sicer so imeli smolo z vremenom, ampak so kljub temu uspeli kvalitetno preživeti ta čas saj so imeli na voljo tudi kombi.

Po drugi strani pa je bilo ravno vreme tisto, ki je pripomoglo k tako velikemu izkoristku vseh bazenskih sklopov. Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, saj  so se vsi udeleženci najbolj veselili uporabe bazenov. Pri popoldanskem kopanju so staršem/skrbnikom priskočili na pomoč tudi varuhi za lažji dostop do bazenov, varstvo v času kopanja, pomoč pri osebni higieni, …

Vsako leto so v soboto zvečer imeli organiziran zabavni večer z glasbo. V času korone pa je taka oblika druženja prepovedana, pa vendar so si  kljub temu vsi udeleženci znali zapolniti čas in se imeti lepo.

Odhod je bil predviden za nedeljo 28.11.2021 ob 16 uri.

Po končanem vikend seminarju lahko z gotovostjo rečem, da se nihče od udeležencev ni okužil na vikend seminarju in na tak rezultat smo zelo ponosni. Hkrati pa moram povedati da smo imeli, kljub situaciji zadnjih dveh let, zelo veliko povpraševanje za udeležbo. In v kolikor nas same terme ne bi omejile številčno, bi krepko presegli število 60. Sama menim, da se zanimanje kaže ravno zato, ker so vsi ljudje že tako dolgo omejeni v gibanju, druženju in jih ves čas spremlja strah za njihovo zdravje ali zdravje družinskih članov. Veseli smo, da smo se odločili izpeljati Vikend seminar 2021, saj smo dobili veliko pozitivnih mnenj.

ŠTEVILO OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU: 15

KOLIKO OD VKLJUČENIH OMDR JE V KATERI KOLI INSTITUCIONALNI OBLIKI VARSTVA?  

Nihče od udeležencev ni v institucionalni obliki varstva, ena oseba od udeležencev pa je ves čas doma.

ŠTEVILO STARŠEV IN DRUGIH SPREMLJEVALCEV: 29

ŠTEVILO STROKOVNEGA OSEBJA ZA VODENJE  IN VARSTVO: 5

SKUPNO REALIZIRANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 44